1. Фахова школа АПЛНІЕЗ. Харків 30.09.2021р. Вступне слово.